Președintele Consorțiului REM:
Silvia GHINCULOV, doctor în economie
Tel.: (373 22) 40 27 22
Fax: (373 22) 24 26 63
e-mail: gsilvia@lib.ase.md
Web site: http://www.lib.ase.md/eifl/

Responsabil pentru abonarea la resurse:
Elena RAILEAN, doctor în economie
Tel.: (373 22) 40 29 40
e-mail: marketol@lib.ase.md

Coordonator EIFL-IP Moldova:
Mariana HARJEVSCHI, doctor în științe ale comunicării
Tel.: (373 22) 23 33 66
e-mail: mharjevschi@gmail.com

Coordonator EIFL-OA Moldova:
Natalia CHERADI, doctor în științe ale comunicării
Tel.: (373 22) 40 29 64
e-mail: cheradinatalia@gmail.com
Blog: http://eifloamoldova.wordpress.com/Academia de Studii Economice din Republica Moldova 2010. Concept si design: Uncu Maxim. E-mail: maxi_M_87@yahoo.com